info@dtfl.pl  ///  +48 660 069 940

evoB2B | evosoft.pl

evoB2B

Autorski system B2B
Platforma evoB2B to kompletne i zautomatyzowane rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to aplikacja internetowa wspomagająca zarządzanie procesami zakupu i sprzedaży, realizująca pełną obsługę obrotu towarowego poprzez ewidencję ilościowo-wartościową na magazynach, obsługę zgłoszeń serwisowych i reklamacji, kontrolę rozrachunków, zarządzanie kontaktami i relacjami z partnerami oraz elektroniczną wymianę danych z partnerami biznesowymi włącznie z obsługą podpisu elektronicznego. 

Specyfikacja

Cechy Dodatkowe informacje
Moduł administracyjny Konfiguracja systemu. Definiowanie drzewa grup towarowych, magazynów, symboli jednostek miary oraz jednostek logistycznych, rodzajów dokumentów magazynowych, rejestrów faktur, stawek VAT, form płatności, itp. Nadawanie użytkownikom uprawnień oraz dostępu do poszczególnych modułów.
Kartoteka towarów Zarządzanie wszelkimi danymi związanymi z towarem, takimi jak nazwa handlowa, jednostki miary, przypisanie do grup towarowych, kody kreskowe, opisy, zdjęcia, etykiety, itp.
Cenniki Definiowanie poziomów cen oraz ich zależności od cen zakupu poprzez odniesienie do narzutu/marży; obsługa marży progresywnej, grup cenowych.
Kartoteka kontrahentów Zarządzanie bazą partnerów handlowych, danymi teleadresowymi, rejestrowymi, kanałami komunikacji oraz warunkami handlowymi.
Warunki handlowe Zarządzanie poziomami cen, systemem rabatów, cenami specjalnymi oraz promocjami okresowymi.
Logistyka zakupu i sprzedaży Pełna obsługa procesu związanego z obrotem towarowym począwszy od zakupu, poprzez przyjęcie na magazyn, aż po sprzedaż.
Ewidencja magazynowa Automatyczne prowadzenie pełnej ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynach na podstawie źródłowych dokumentów magazynowych. Ewidencja w cenach zakupu z dokładnością do dostawy. Możliwość śledzenia partii dostawy (traceability).
Zapytania ofertowe i oferty Możliwość składania zapytań ofertowych oraz tworzenia na ich podstawie ofert handlowych, które z kolei na dalszym etapie przetwarzania mogą stać się zamówieniami.
Automatyczna negocjacja cen Przeniesienie elementu negocjacji na kanał internetowy w ramach usprawnienia procesu zamówień.
Zobowiązania i należności Kontrola rozrachunków z kontrahentami poprzez automatyczne kojarzenie faktur z zapłatami pochodzącymi z wyciągów bankowych oraz raportów kasowych.
Serwis i reklamacje (RMA) Obsługa procesu reklamacyjnego z partnerami.
Elektroniczna wymiana danych Zapewnia wymianę danych z partnerami w standardzie EDI oraz zgodność wysyłanych dokumentów z standardami dokumentu elektronicznego, zatwierdzonego lokalnie przez grupy ECR (Efficient Consumers Response) działającymi przy organizacji GS1. Umożliwia przesyłanie i odbieranie faktur elektronicznych oraz komunikatów EDI takich jak ORDERS, INVOIC, DESADV, RECADV i innych.
Integracje z partnerami biznesowymi Zarządzanie katalogami dostawców w powiązaniu z kartoteką towarową. Pobieranie informacji o stanach magazynowych u dostawców. Automatyczne awizowanie i przyjmowanie dostaw na podstawie otrzymanych komunikatów EDI.
Kwalifikowany podpis elektroniczny Możliwość podpisywania dokumentów wysyłanych do partnera oraz weryfikacji autentyczności podpisów w dokumentach otrzymywanych od partnera.
Business Intelligence Raportowanie ze wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem danych z dowolnych modułów systemu B2B.

O systemie B2B

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm sektora handlowego, zaprojektowana i wykonana przez nas została platforma evoB2B - duma naszej firmy - stanowiąca kompletne i zautomatyzowane rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to aplikacja internetowa zbudowana w oparciu o doświadczenie i doskonałą znajomość procesów występujących w biznesie. Wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań inżynierii oprogramowania i najnowszych technologii, zapewnia jej wysoką wydajność, niezawodność, elastyczność, a także bezpieczeństwo danych. Nad projektem czuwa zespół wykwalifikowanych i ambitnych pracowników gotowych stawić czoła wszelkim wyzwaniom. Jesteśmy gotowi wzbogacać państwa aplikacje o funkcjonalności dedykowane, wspomagające prowadzenie przedsiębiorstw świadczących sprzedaż specjalistycznych towarów jak i usług, tak by były jak szyte na miarę. Z wdrożeniem systemu B2B związana jest również analiza zarówno przedwdrożeniowa jak i powdrożeniowa, mające na celu zwiększenie efektywności w prowadzeniu przedsiębiorstwa na wszystkich obszarach, które zostaną objęte działaniem naszego systemu. Są to między innymi:

 

Dzięki automatyzacji procesów biznesowych, profesjonalnym szkoleniom personelu oraz centralizacji danych firmy wdrożenie systemu evoB2B to realne korzyści widoczne już po uruchomieniu.

Technologia

Aplikacja 4-warstwowa, o modułowej budowie wykonana w najlepszej znanej współcześnie pod względem jakości technologii budowy oprogramowania - programowania obiektowego. Jest to jednak dopiero początek. Zastosowano również wysokojakościowe koncepcje MDA (Model Driven Architecture), oraz DDD (Domain Driven Design). Wydzielona niezależna warstwa aplikacji, zwana warstwą logiki biznesowej, zawiera wirtualne reprezentacje istniejących w świecie rzeczywistym bytów takich jak zamówienia czy magazyny, opisane w postaci atrybutów i zachowań. W warstwie tej programiści zapominają o kwestiach technicznych i języku rekordów bazy danych. W języku specyficznym dla dziedziny danego problemu, po konsultacji z ekspertem merytorycznym, oraz etapie analizy i modelowana, tworzą oni kod źródłowy zawierający konstrukcje przypominające zdania w naturalnym języku, opisujące relacje i powiązane czynności. Poniżej tej warstwy, znajdują się niezależnie: warstwa dostępu do danych, warstwa komunikacji - jako spójny interfejs komunikacji zewnętrznej, oraz warstwa logiki aplikacji odpowiedzialne za organizację działania, w tym minimalizacje zużycia zasobów przekładającą się na wysoką wydajność wobec ogromnych możliwości systemu. Nad wszystkim czuwa nasz autorski silnik aplikacji umożliwiający stworzenie takiego własnego wirtualnego świata. Fakt iż jest to nasz własny silnik chroni nas i naszych klientów przed wpływem dostawców trzecich. Od początku istnienia aplikacji wdrożone były również rozwiązania takie jak testy automatyczne, czy system automatycznej aktualizacji aplikacji z niezależnego środowiska deweloperskiego na środowiska testowe czy produkcyjne. To wszystko dlatego, iż uważamy, że tak wysoka jakość to inwestycja, która się szybko zwraca.

Szczegóły systemu

Przykładowe referencje

Zobacz więcej referencji

Przykładowe realizacje

Automatyka B2B
System B2B

RC Skorpion B2B
System B2B

Techsam B2B
Zaawansowany system B2B

Willa Win B2B
Zaawansowany system B2B

Carspeed B2B
System B2B

Zobacz więcej realizacji